MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE FYZIKY
pro základní školy, nižší ročníky gymnázií a pro střední školyObsahuje kompletní průřez učivem fyziky pro základní školy a učivem středoškolským na úrovni fyziky gymnaziálního obsahu.

Učivo je vyjádřeno graficky a názorně. Každá prezentace zpracovává jednu vyučovací hodinu.

Software využívá internnetový prohlížeč a program pro prezentace.

Demo můžete stáhnout z http://iqmedia.cz/mmuf/DemoMMUF_cz.zip.

Můžete zakoupit licenci buď pro učitele nebo i pro všechny žáky.


Učební pomůcka je schválena Ministerstvem školství.

registrace pro ZŠ   registrace pro SŠ


Pro více informací nás kontaktujte!

Multimediální učebnici fyziky můžete objednat pomocí objednávky.
Distributor pro Českou republiku:
IQ media, s.r.o., Krajní 16, 635 00 Brno