Zpět na úvod
Zpět na úvod O úroveň výše
Chemické pokusy pro základní školy - I. díl
celková stopáž 63 minut, na VHS nebo DVD, cena 950 Kč

 
Zvětšit
   Důkaz draslíku
plamenem

   1. PLAMEN
Zjišťování tepelných zón plamene (3,5 min)
Důkaz prvků zbarvením plamene (2,5 min)
 
Zvětšit
   Sublimace
   2. DĚLENÍ SMĚSI
Filtrace (3 min)
Krystalizace (2 min)
Destilace (3 min)
Sublimace (3,5 min)
 
Zvětšit
   Příprava vodíku
   3. VODÍK
Příprava vodíku (2 min)
Zkouška na třaskavost (1,5 min)
Výbušnost třaskavé směsi (1 min)
Slučování vodíku s kyslíkem a chlórem (2 min)
Redukce oxidu rtuťnatého vodíkem (3 min)
 
Zvětšit
   Slučování kyslíku
se železem

   4. KYSLÍK
Příprava kyslíku a jeho důkaz (3 min)
Vlastnosti kyslíku a slučování se železem (3 min)
Slučování kyslíku s uhlíkem (4 min)
Vlastnosti peroxidu vodíku (2,5 min)
 
Zvětšit
   Hašení oxidem
uhličitým

   5. OXID UHLIČITÝ
Oxid uhličitý a kyselina uhličitá (2,5 min)
Vznik uhličitanu vápenatého (2 min)
Hašení oxidem uhličitým (1 min)
 
Zvětšit
   Vliv teploty na
rychlost reakce

   6. RYCHLOST CHEMICKÝCH REAKCÍ
Vliv velikosti povrchu reaktantů (3,5 min)
Vliv teploty (3 min)
Vliv koncentrace reaktantů (2,5 min)
 
 
Chemické pokusy pro základní školy - II. díl
celková stopáž 68 minut, na VHS nebo DVD, cena 950 Kč

 
Zvětšit
   Slučování kovů
s kyselinou dusičnou

   1. KOVY
Slučování kovů s kyselinou chlorovodíkovou (4 min)
Slučování kovů s kyselinou dusičnou (4 min)
Vytěsňování kovů ze solí (2,5 min)
Slučování sodíku s vodou (2,5 min)
Slučování draslíku s vodou (2,5 min)
Hoření hořčíku a vznik hydroxidu hořečnatého (2 min)
Aluminotermie (6,5 min)
 
Zvětšit
   Představení halogenů
   2. NEKOVY
Halogeny (2,5 min)
Oxidační vlastnosti halogenů (2 min)
Slučování brómu s draslíkem (2 min)
Důkaz halogenidů (2 min)
Hoření síry a vznik kyseliny siřičité (3,5 min)
Fosfor a jeho vlastnosti (5 min)
Samozápalnost bílého fosforu (3,5 min)
 
Zvětšit
   Příprava sulfidu
zinečnatého

   3. SOLI
Neutralizace (2 min)
Neutrální, zásadité a kyselé prostředí (3 min)
Příprava sulfidu zinečnatého (2,5 min)
Příprava chloridu sodného (3 min)
Vznik chloridu amonného (2,5 min)
 
Zvětšit
   Vylučování mědi
na záporné elektrodě

   4. ELEKTROLÝZA
Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého (4 min)
 
 
Chemické pokusy pro základní školy - III. díl
celková stopáž 90 minut, na VHS nebo DVD, cena 1380 Kč

 
Zvětšit
   Koroze
   1. KOROZE
Vliv prostředí na průběh koroze (6 min)
 
Zvětšit
   Vlastnosti
propanbutanové směsi

   2. UHLOVODÍKY
Důkaz uhlíku a vodíku v uhlovodících (12 min)
Vlastnosti propanbutanové směsi (6,5 min)
Příprava a vlastnosti acetylenu (3 min)
Vlastnosti naftalenu (4 min)
 
Zvětšit
   Redukční
vlastnosti etanolu

   3. VYBRANÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
Vznik a vlastnosti etanolu (9,5 min)
Vlastnosti glycerolu (5 min)
Vlastnosti fenolu (3,5 min)
Výskyt a vlastnosti organických kyselin (10,5 min)
 
Zvětšit
   Vlastnosti bílkoviny
   4. PŘÍRODNÍ LÁTKY
Výskyt a vlastnosti cukrů (6,5 min)
Výskyt a vlastnosti tuků (4,5 min)
Výskyt a vlastnosti bílkovin (6 min)
 
Zvětšit
   Depolymerace
polyetylenu

   5. SYNTETICKÉ LÁTKY
Vlastnosti polyetylenu (6 min)
 
Poslední aktualizace 14. 4. 2020. Počet návštěv 001180.