Obsah
Afrika na videokazetách
Na návštěvě v Africe
Jižní Afrika...
metodika
struktura a obsah dílů
1. díl
2. díl
3. díl
4. díl
5. díl
co na kazetách najdeme
klimatické pásy
obyvatelé
kultura...
krajina, osady, města
zemědělství, obživa
histroie
fauna a flóra
ukázka
ceny a objednávka
domů na: www.IQmedia.cz

Soubor videokazet o Africe vznikl primárně jako učební pomůcka pro školní výuku. Nejde o reklamní materiály cestovních kanceláří ani o populární národopisné informace.

Soubor se skládá z pěti dílů po přibližně patnácti minutách.

První čtyři mají název „Na návštěvě v Africe“ a pátý „Jižní Afrika - země protikladů“.

Soubor si klade za cíl podat co nejucelenější obraz o Africkém kontinentu - s ohledem na látku probíranou ve škole. Na rozdíl od masmédií se snažíme na videokazetách ukázat Afriku jako kontinent, kde se dá žít (nejsou zde jen války, nemoci a hladomor...). Pokud mluvíme o problémech tohoto kontinentu, snažíme se naznačit příčiny, které narušily přirozenou rovnováhu života původních obyvatel.

Afrika je vhodná „látka“ pro trénink naší tolerance. Kdo není schopný pochopit odlišnou kulturu, není schopen pochopit ani odlišné lidi mezi námi. Egocentrismus a xenofobie mají podobné kořeny jako „euro(amerikano)centrismus“ - přesvědčení, že naše kultura je jediná správná, ostatní jsou zavrženíhodné. Zde také pramení rasismus.

Afrika je geograficky vděčný kontinent: podnebná pásma ovlivněná navíc nadmořskou výškou, kulturní i náboženská členitost, stále tajuplná historie... Využijme bohatého materiálu získaného na několika expedicích, abychom se seznámili se životem v Africe.