Obsah
Afrika na videokazetách
Na návštěvě v Africe
Jižní Afrika...
metodika
struktura a obsah dílů
1. díl
2. díl
3. díl
4. díl
5. díl
co na kazetách najdeme
klimatické pásy
obyvatelé
kultura...
krajina, osady, města
zemědělství, obživa
histroie
fauna a flóra
ukázka
ceny a objednávka
domů na: www.IQmedia.cz

NA NÁVŠTĚVĚ V AFRICE

  1. - 4. díl

1. díl

  

Afrika na dohled


- Arabská Afrika a Sahara

2. díl

  

Požehnání Guinejského zálivu


- tropická oblast u Guinejského zálivu

3. díl

  

Cestování v čase


- střední tropická Afrika

4. díl

  

Pestrý východ Afriky


- „Africký roh“

Expedice

 

Živá Afrika


V technickém muzeu v Kopřivnici se můžete setkat se speciálně upravenou Tatrou 815, která absolvovala 33 tisíc km dlouhou expediční trasu přes severní a tropickou část Afriky. Videozáběry, které expedice přivezla, jsou základem pro první čtyři díly školních videokazet o Africe.
www.tatramuseum.cz

Další fotografický a písemný materiál se stal podkladem pro knižní publikace.

Kniha Rudolfa Švaříčka Africký deník podrobně mapuje průběh expedice (vydalo Středoevropské nakladatelství).

Kniha Hynka Adámka Živá Afrika, kterou vytvořil s použitím materiálů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, srovnává Afriku po padesáti letech (vydalo nakladatelství Trango).

Záběry z expedice byly doplněny materiálem z několika dalších výprav, především do východní části Afriky.

Pořadem provázejí

 dva kamarádi. Pavel přichází navštívit Petra, aby se společně podívali na záběry z Afriky. V některých dílech se vzájemně překvapují „tropickými“ převleky. Záběry komentují zasvěceně, někdy trochu osobitě.