Obsah
Afrika na videokazetách
Na návštěvě v Africe
Jižní Afrika...
metodika
struktura a obsah dílů
1. díl
2. díl
3. díl
4. díl
5. díl
co na kazetách najdeme
klimatické pásy
obyvatelé
kultura...
krajina, osady, města
zemědělství, obživa
histroie
fauna a flóra
ukázka
ceny a objednávka
domů na: www.IQmedia.cz

Zároveň s videokazetami obdržíte také CD s doprovodnými metodickými materiály. Soubor kontrolních otázek, vypracovaných k jednotlivým dílům série, si můžete stáhnout už zde: kontr-otazky.zip.

Otázky mají motivovat k aktivnímu sledování filmů. Poslouží i k opakování či klasifikaci. V případě, že nabídnete videoprodukci kolegům při suplování, lze přiložit i tyto testy.

Jsou připraveny klasické testy s výběrem odpovědí a), b), c), přičemž někdy je správně více možností. Jsou v souborech „Test_typ1-d1“ až „Test_typ1-d5“.

V souboru „Test_typ2-ano-ne“ je uvedeno několik tvrzení, o nichž mají žáci rozhodnout, zda jsou pravdivá nebo ne.

Je připravena i jednoduchá křížovka („Test_typ3-krizovka“) - první písmena hledaných pojmů dávají tajenku.

Další možností je doplňovací test. Žáci buď doplňují samostatně zpaměti nebo podle zveřejněné nápovědy pojmů v přeházeném pořadí („Test_typ4-doplnovani“).

Autorské řešení uvedených testů najdete v souboru „Testy_reseni“.

Protože učivo Afriky umožňuje rozvinutí mnoha mezipředmětových vztahů (podle nové koncepce „integraci poznatků“), nabízíme problémová témata k diskusi nebo k samostatné práci žáků („Problemova_temata“).

K dispozici máte univerzálním formát „rtf“, obvyklý formát „doc“ a moderní formát „odt“ bezplatného kancelářského balíku OpenOffice.org.